Glögg

Följande glöggsorter kommer att provas under kvällen:

1. Ripa (vinglögg/glühwein)

2.1 2011 års Årgångsglögg

2.2 2012 års Årgångsglögg

3. ?